">
 • Üye Ol
 • Giriş Yap
 •  İlan Ver
 • Kullanım Şartları

  Madde 1 - Giriş
  İşbu kullanıcı Koşulları ("sözleşme") ve https://www.biralbirsat.com, sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, biralbirsat.com, tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. 

  İşbu sözleşme, sizinle, (Adres Yazılacak) adresinde yerleşik Biralbirsat.com, Bir Digital Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz. 

  Madde 2 - Süre
  Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihde, yürürlüğe girecektir. 

  Madde 3 - Kapsam
  Biralbirsat.com,, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazar yeri sağlamaktadır. Biralbirsat.com,, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. 
  Biralbirsat.com kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. 

  Madde 4 - Hizmetler
  Biralbirsat.com, tarafından verilen hizmetler kısaca; 
  1.Sanal Pazaryeri 
  A. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır. 
  B. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler. 

  2.Sıfır Risk Sistemi 
  A.
  Satış sözleşmesinin tarafı olmayan Biralbirsat.com, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya Sıfır Risk Sistemi'ni sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. 
  B. Sıfır Risk Sistemi kapsamında Biralbirsat.com, tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan Sıfır Risk Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir. 
  C. Sıfır Risk Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir: 
  D. Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini Biralbirsat.com, tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir. 
  E. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında seçtiği kargo teslim süresine uygun olarak alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerinin siteye girişini sağlar. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir. 
  F. Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti ) satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir. 
  G. Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgününün tamamlanmasını takiben, alıcının e-posta hesabına, Biralbirsat.com, tarafından bir hatırlatma mesajı atılacaktır. Alıcının bu e-posta mesajına istinaden, takip eden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikayetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcıya transfer edilecektir. 
  Alıcının 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde ürüne ilişkin onay veya iade bildiriminde bulunmaması sonucunda ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilmesi, cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Alıcı, Tüketici Mevzuatı gereğince on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. 
  H. Biralbirsat.com, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir. 
  I. Kullanıcılar, Sıfır Risk Sisteminden ve Biralbirsat.com, hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar. 
  İ. Emlak, Otomobil, Motosiklet ve Biralbirsat.com, tarafından belirlenebilecek diğer kategorilerde gerçekleşen satışlarda Sıfır Risk ve Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli uygulanmaz. 

  3. Aracı Hizmet Sağlayıcı 
  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Biralbirsat.com'un Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

  İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Sıfır Risk Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Biralbirsat.com'u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla Biralbirsat.com'a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Biralbirsat.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. 

  Madde 5 - Kullanım Şartları
  Siteye girdiğinizde veya Biralbirsat.com, hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 

  1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi, 
  2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 
  3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali, 
  4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Biralbirsat.com, hizmetlerinin kullanılması, 
  5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, 
  6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, 
  7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 
  8. v,'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 
  9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, 
  10. Biralbirsat.com'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması, 
  11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Biralbirsat.com, altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 
  12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 
  13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, 
  14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması. 
  15. Biralbirsat.com, markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi. Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Biralbirsat.com'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz. 
  16. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması. 

  Madde 6 - Satış Koşulları
  Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz: 
  1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. 
  2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz. 

  3. Satıcı olarak; 
  A. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, 
  B. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu, 
  C. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Biralbirsat.com'a sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, 
  D. ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, 
  E. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz. 
  F. Açık artırma benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda Biralbirsat.com, tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul etmektesiniz. 
  G. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Biralbirsat.com, tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz. 
  H. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Biralbirsat.com'a karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

  Madde 7 - Listeleme
  ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz. 
  1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 
  2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz. 

  Madde 8 - Ücretler
  Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. Biralbirsat.com, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. 

  Ürün ve/veya hizmetin zamanında veya sitede belirttilen niteliklere uygun veya ayıpsız olarak teslim/ifa edilmemesi nedeniyle, ürün ve/veya hizmetlerin iade edilmesi veya satış işleminin iptal edilmesi hallerinde, Biralbirsat.com, tarafından satıcıdan alınan ücretler iade edilmeyecektir. 

  Biralbirsat.com, aşağıda belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Satıcı'dan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, Satıcı'nın diğer ürün veya hizmet satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır. Satıcı, Biralbirsat.com'un bu maddede belirtilen tutma, hapis ve mahsup hakkını peşinen kabul etmektedir. 

  A. Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler, 
  B. Tüketici Mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde Biralbirsat.com'un Satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri, 
  C. Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, Biralbirsat.com,un maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri, 
  D. Satıcı nedeniyle, Biralbirsat.com'un Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler. 

  Madde 9 - Alım Şartları
  Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz. 

  Madde 10 - Fikri Mülkiyet
  Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede https://www.biralbirsat.com, tarafından oluşturulan tüm içerik ile Biralbirsat.com ve eBay markası ve logosu, Biralbirsat.com veya eBay'e aittir. Kullanıcılar, Biralbirsat.com ve eBay'in fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

  Madde 11 - Biralbirsat.com, Hakları
  1. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Biralbirsat.com'a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Biralbirsat.com'un sorumlu olmadığını ve Biralbirsat.com'un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. 
  2. Biralbirsat.com, Site'de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir, Biralbirsat.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Biralbirsat.com'un söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 
  3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Biralbirsat.com, tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Biralbirsat.com, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. ilancım.com, Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 
  4. Kullanıcı olarak, alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı veya satıcının onay hatırlatma mesajının gönderilmesi ile ilgili talepte bulunmadığı hallerde, Biralbirsat.com'un, ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takip eden 15 günü içerisinde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz. 

  Madde 12 - Fesih
  Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Biralbirsat.com'un işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, her hangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. 

  Biralbirsat.com, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Biralbirsat.com'un uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

  Madde 13 - Sorumluluklar
  Siz,
  i) iş bu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler
  ii) kullanacağız marka, logo ve içerik
  iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler
  iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve
  v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Biralbirsat.com, Biralbirsat.com, çalışanları ve yöneticileri ile Biralbirsat.com, kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Biralbirsat.com'un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaden ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. 

  Biralbirsat.com, dilerse, bu bedelleri Biralbirsat.com, güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir. 

  Biralbirsat.com'un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Biralbirsat.com'un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır. 

  Madde 14 - Genel
  1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 
  2.Biralbirsat.com'un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 
  3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 
  4. Kullanıcılar, siteye üye olurken Biralbirsat.com, tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile v, hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin Biralbirsat.com'un mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 
  5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Biralbirsat.com'un kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. 
  6. Biralbirsat.com, işbu sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri https://www.biralbirsat.com, adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir. 
  7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Biralbirsat.com, sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 
  8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
  9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
  10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 
  11. Biralbirsat.com'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 
  12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. 
  13. Alıcı ve Satıcı, Biralbirsat.com'un Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
  14. Biralbirsat.com, reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir. 

  Madde 15 - Ekler
  Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.